Näyttökuva 2020-9-18 kello 13.21.17.pn

Bluestep BANK

Brändikonseptoinnilla palvelulanseeraukseen tehoja

 

Jarmo Walther, Head of Marketing, Bluestep

”Brändikonsepti on tehostanut markkinointia erittäin paljon, kun voimme ottaa siinä määritetyt asiat kaiken suunnittelun pohjaksi. Concreton työskentelytapa ja lähestyminen brändinrakennukseen on ollut erittäin suoraviivaista”

Asiakas

Bluestep on ratkaisukeskeinen pankki sekä markkinajohtaja Pohjoismaissa omassa segmentissään. Vuodesta 2005 lähtien Bluestep on auttanut tuhansia lainanottajia ja säästäjiä Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiö haluaa auttaa oman asunnon hankinnassa niitä, jotka eivät syystä tai toisesta saa lainaa omasta tai muista perinteisistä pankeista. Kesällä 2020 Bluestep aloitti toimintansa myös Suomessa.

Lähtötilanne

Toimittuaan jo pitkää Ruotsissa ja Norjassa, oli brändille muodostunut jo vahva oma identiteetti, jonka puitteissa Suomen markkinointitoimintoja käynnistettiin. Tarjottavat asuntolainatuotteet ovat Suomen markkinassa aivan uusia, eikä brändi ollut lainkaan tunnettu. Olemassa olevan identiteetin koettiin olevan hyvä, mutta markkinointiviestintää varten asiakkaan piti löytää ne asiat, jotka toimivat uudenlaista ratkaisua lanseerattaessa ja tunnettuuden rakentamisen alkuvaiheessa.

Ratkaisu

Concreto toteutti Bluestep brändin Suomen markkinan näkökulmasta. Konseptoinnissa otettiin huomioon ne opit, joita yhtiön muilta markkinoilta on saatu lanseerausten yhteydessä sekä tehtiin tiivistä yhteistyötä pääkonttorin kanssa, jotta varmistuttiin siitä, että brändi pysyy oikeissa raameissa myös Suomessa.


Konseptoinnin pohjaksi toteutettiin kuluttajatutkimus, jossa testattiin tuotteeseen liittyvien ja viestinnällisten teemojen kiinnostavuutta, ymmärrettävyyttä sekä niiden aiheuttamia mielikuvia. Tutkimuksen ja haastatteluiden perusteella Bluestepille rakennettiin luova brändikonsepti, joka kiteyttää brändin kannalta merkittävämmät asiat selkeään ja helposti viestittävään muotoon.

Lopputulos

Brändikonsepti ja siinä kiteytetyt brändilupaus, ydinviestit ja tone-of-voice on nopeuttanut ja tehostanut Bluestepin markkinointiviestinnän aloitusta huomattavasti. Konseptoinnin seurauksena kirjallisen markkinointimateriaalin, radiomainonnan ja esimerkiksi verkkosivujen tekstien tuottaminen on ollut nopeaa ja sen avulla on varmistettu, että kaikissa valituissa kanavissa viestitään yhdensuuntaisesti.

bluestep.jpg