naughty33.jpeg

Case Naughty BRGR – Pyhitetty Himolle

Mitä teimme?

Tehtävänämme oli luoda Naughty BRGR -brändille konsepti, joka tiivistää oleellisen ja luo kiinnostavan pohjan markkinointiviestinnälle sekä rakentaa markkinointiin systemaattinen toimintamalli, joka tehostaa markkinointitiimin päivittäistä työtä.


Toteutimme joukon sidosryhmätutkimuksia brändikonseptointityön pohjaksi, jotta pystyimme ymmärtämään Naughty BRGR:n vahvuudet ja kehityskohteet kuluttajien näkökulmasta. Tutkimustulokset toimivat pohjana huolelliselle konseptointityölle, jonka aikana pureuduttiin syvälle siihen, mitä arvoa ravintola- ja hampurilaiselämykset todella kuluttajille luo ja miten brändi pystyy erottumaan omalla kilpailukentällään.

Tutkimusten analysoinnin jälkeen ja niiden perusteella toteutettiin kattava brändikonsepti, joka toimii markkinoinnin punaisena lankana ja määrittää sen, mitä brändin on pystyttävä viestimään ja mitä se todellisuudessa edustaa. Brändikonsepti on jatkossa viitekehys, jonka sisällä markkinointia suunnitellaan, toteutetaan ja mitataan.


Brändikonseptin tultua hyväksytyksi, loimme yhdessä markkinointihenkilöstön kanssa toimintamallin, jonka avulla markkinoinnin tekeminen suoraviivaistuu ja markkinointi-investointien kohdentaminen helpottuu.

 
naughty.jpeg

Lopputulos

Naughty BRGR:bn brändikonsepti kiteytyy sen brändilupaukseen: Pyhitetty himolle. Naughty haluaa kaikkien myöntävän olevansa himokkaita ja he tekevät kaikkensa pyhittääkseen itsensä kuluttajien halujen tyydyttämiseksi. Naughty BRGR -ravintolat tarjoavat kävijöilleen vapautuneen ilmapiirin, jossa himot saa päästää vapaasti valloilleen. Naughtyssa tiedetään, että myös heidän asiakkaillaan on välillä tarve olla hieman tuhma.


Brändikonseptin ja uuden toimintamallin mukainen markkinointi aloitettiin Lahden ravintolan avajaismarkkinoinnin yhteydessä. Ravintola on erikoistilanteesta huolimatta ollut menestys ja uusi konsepti on otettu innolla vastaan.


Tehty työ on suoraviivaistanut markkinoinnin tekemistä ja luova suunnittelu on sekä sisäisesti, että kumppanuustoimistojen osalta entistä yhdenmukaisempaa. Selkeä brändikonsepti ohjaa kaikki toimijat puhumaan samoista asioista, eikä pyörää yritetä keksiä uudelleen. Brändikonsepti ei ole jäänyt vain markkinoinnin työpöydälle, vaan sitä jalkautetaan aktiivisesti myös muihin toimintoihin.


Asiakkaan kommentit


”Concreton kanssa tehty brändikonsepti ja markkinoinnin toimintojen selkeytys on tehostanut toimintaamme huomattavasti. Pystymme tekemään entistä kiinnostavampaa markkinointia ja olemme löytäneet toistettavia rutiineja jokapäiväiseen tekemiseemme.”  - Lars Oehlandt, Toimitusjohtaja, Naughty Group