Strateginen suunnittelu

Kaikki lähtee pohjatyöstä. Liiketoimintaan sidottu johdonmukainen brändistrategia auttaa sinua erottumaan jatkuvasti kasvavassa kilpailussa. Pohjatyö antaa myös erinomaiset lähtökohdat kiinnostavan ja erottuvan sisällön tekemiselle.

"Boksin ulkopuolelta on vaikea ajatella jos ei ole sitä boksia" Joku viisas asiakkaamme vuonna 2018

 
Cup of Yellow

Brändikonsepti

Luodaan brändille ”hiekkalaatikko”, jonka sisällä sitä on systemaattista ja tehokasta kehittää.

Alla näet 14 kysymystä. Kokemuksemme perusteella niitä voi olla 14 vähemmän tai 100 enemmän. Brändikonseptimme avulla saat vastauksia.

 
AEnB2Uopkm4UEcmacUQiObFW51-nyiuYblOJSoF1PDUIhqMUykLsU3Ei1RmErgb9NqhGigrZLjvLMw-4WtjXnonXhwQP-MCT1w_e

Kohderyhmien insight

Millaisten asioiden kanssa kohderyhmien edustajat painivat päivän aikana? Millaiset asiat valvottavat heitä iltaisin?
Kohderyhmien ajatusten ja huolien kiteytys.

Back to School Objects

Tavoitepositio

Mikä on se asema jonka brändi haluaa kohderyhmänsä mielissä saavuttaa?

Geometric Objects

Brändilupaus + Ydinviestit

Miten brändi vastaa kohderyhmän tarpeisiin? Mikä on se lupaus, jonka brändi voi antaa? Mitkä asiat ovat viestinnän kärkinä?

Levitation

Brändin tarinallistaminen + Tone of voice

Miten brändin erinomaisuus ja historia tarinallistetaan kuluttajia kiinnostavaan muotoon? Miten brändin viestintä erottuu tyylillisesti muista? Miten ydinviestit puetaan lausemuotoon niin, että ne ovat kohderyhmälle muistettavia?

Emoji Tape

Brändin kiteytys

Mitä kohderyhmiä brändillä on? Mitkä ovat brändin rationaaliset ja emotionaaliset hyödyt? Millainen on brändin persoonallisuus?

3D Geometric Shapes

Erottuvuus

Mikä tekee brändistä erilaisen? Miksi sitä kokeillaan ja miksi siihen sitoudutaan?

Image by ian dooley

Asiakas- ja kuluttajatutkimukset

Suunnittelemme ja toteutamme asiakas- ja kuluttajatutkimukset, joiden avulla brändistä tehdään helpommin mitattava ja johdettava. Kun ratista on pidetty kiinni alusta asti on myös markkinointiviestinnän optimointi tulevaisuudessa helpompaa.